nl

Disclaimer

Aansprakelijkheid 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website staat. Teyep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt. Teyep behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Teyep of haar licentiegevers. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Teyep worden verveelvoudigd.